Speranță pentru voi

Fundația „SPERANȚĂ PENTRU VOI” este persoana juridica română, fără scop lucrativ, apolitică non-guvernamentală și non-profit, înființată în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000. 

Fundația „SPERANȚĂ PENTRU VOI” este o instituție având drept scop principal sprijinirea persoanelor în vârstă, bolnave sau din familii cu venituri mici; atragerea de fonduri pentru construcția, dotarea și administrarea căminului de bătrâni „Fecioara Maria”.

Pentru realizarea acestui scop , fundația va desfășura următoarele activități:

-atragerea și utilizarea, în condiții legale, de surse de finanțare, resurse și bunuri economice, sub forma de donații, contribuții, sponsorizări și în orice alte forme legale, în vederea realizării scopului fundației;

-asigurarea finanțării din fondurile proprii a obiectivelor de investiții necesare desfășurării activitații fundației, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a căminului pentru bătrâni.